loading

چگونه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری بگیریم ؟

2:28 پنج شنبه 18 خرداد 96
چگونه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری بگیریم ؟

چگونه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری بگیریم ؟

فروغ صراف زاده_ معمولا افرادی که جویای کار هستند در مدارک استخدامی به گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیاز دارند. این گواهی نامه از زمان صدور 6 ماه اعتبار دارد. برای گرفتن این مدرک لازم است به دفاتر رسمی پلیس+10 مراجعه شود. روز مراجعه مدارک اولیه شناسایی که شامل اصل و رونوشت کارت ملی و شناسنامه و عکس پرسنلی است لازم است. پس از تحویل مدارک به باجه اختصاص یافته در این دفاتر و پر کردن فرم تقاضانامه، انگشت نگاری به صورت الکترونیکی انجام می شود. معمولا این مدرک پس از حدود 15 روز تا یک ماه به محل کاری که نشانی پستی کامل آن در تقاضانامه نوشته می شود ارسال می گردد. پس از مراحل اداری که خیلی هم پیچیده نیستند همانروز یه برگه فیش به متفاضی تحویل می شود که به محل کار ارائه گردد تا اصل مدرک برسد.

در این مدرک هر گونه سوء سابقه کیفری مانند حبس، شرکت در نزاع ، بازداشت های موقت و غیره استعلام و ذکر می شود. در صورت نداشتن هیچ سوء سابقه ای متنی خطاب به کارفرما مبنی بر عدم سابقه و تایید شده از سوی پلیس تحویل می گردد.

1 پیام

خسرو دهقانیار ﺳﻪ شنبه 13 تیر 96 1:56
سوپیشینه چقدر اعتبار دارد و روش تمدید آن چگونه است ؟

نظر شما در مورد چگونه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری بگیریم ؟