loading

هلدینگ

1:45 چهارشنبه 18 بهمن 96
هلدینگ

هلدینگ

اصطلاحات کسب و کار

هلدینگ

اگر بخواهیم هلدینگ را خیلی ساده توضیح دهیم می توانیم بگوییم که هلدینگ مجموعه ای از شرکت ها هستند که زیر نظر یک شرکت بزرگتر اداره می شوند. معمولا هلدینگ یک نام ثابت دارد و شرکتهای زیر مجموعه نامی با پسوند و پیشوند تشکیل شده از نام شرکت اصلی دارند. از لحاظ درصد سهام نیز شرکت مادر بیشترین سهم را دارد. هلدینگ ها ممکن است زیر نظر یک مدیریت فعالیت های متنوعی را دنبال کنند.

برچسب ها:

0 پیام

نظر شما در مورد هلدینگ