loading

چرخش شغلی (job rotation) به زبان ساده

17:3 جمعه 24 شهریور 96
چرخش شغلی (job rotation) به زبان ساده

چرخش شغلی (job rotation) به زبان ساده

فروغ صراف زاده _ ممکن است شما به عنوان کارجو ؛ مدتی پس از اینکه در یک مجموعه استخدام شوید و کار خود را آغاز کنید علی رغم اینکه روال کار را آموخته اید جا به جا شوید و به واحد های دیگر آن مجموعه فرستاده شوید. این اتفاق خلاف عادت ممکن است باعث زحمت شما باشد و از میز کار و شرایطی که به آن خو گرفته بودید فاصله دهد. گاهی نیز این جا به جایی منجر به تنوع و خارج شدن از روال خسته کننده ی مسیولیت قبلی شما در محل کار است. این رویداد همان چرخش شغلی (job rotation) است. کارفرماها به چند دلیل از این روش استفاده می کنند. این دلایل شامل؛ آشنایی کارمندان با واحدهای دیگر و فراگیری روال کامل خط کاری ،ایجاد تنوع در روال خسته کننده و یکنواخت کاری برای ارتقا سطح کارایی کارکنان،محک زدن مهارتهای مختلف کارکنان، ایجاد پشتوانه برای مسیولیت های شغلی برای شرایط بحران در سازمان و ...

چرخش شغلی (job rotation) موجب افزایش مهارت و کارایی کارکنان مجموعه، توسعه افق دیدشان در مورد اهداف سازمان، تسلط بیشتر به فرآیندهای کار، ایجاد ارتباط و شناخت بیشتر میان همکاران، مبارزه با یکنواختی و رخوت در مسیولیت های شغلی یکنواخت در دراز مدت می شود که موجب داشتن کارکنان مسلط و چند مهارته (Multi-skills) می شود. اما عواقبی نیز در پی دارد که ممکن است کارفرما را به صورت موردی به دردسر بیندازد، مثلا؛فعالیت افرادی که هنوز به کار مسلط نیستند در واحدهای مجموعه، احساس خطر کردن همکاران واحد جدید و کارشکنی و تاثیرات منفی در خروجی کار و ...

0 پیام

نظر شما در مورد چرخش شغلی (job rotation) به زبان ساده