loading

در کلاسهای اصول و فنون مذاکره چه می گذرد؟

20:9 یکشنبه 29 مرداد 96
در کلاسهای اصول و فنون مذاکره چه می گذرد؟

در کلاسهای اصول و فنون مذاکره چه می گذرد؟

در کلاسهای اصول و فنون مذاکره چه می گذرد؟

فروغ صراف زاده_ اصول و فنون مذاکره به عنوان یک علم ، تکنیک و یا هنر لازمه بسیاری از مشاغل دنیای کسب و کار امروز است. دنیایی که در آن رقیب فراوان و پیشنهاد برای مشتریان بسیار است و بیش از هر دوره ی دیگری فرآیند اقناع طرف مقابل برای خرید و یا انعقاد قرارداد دشوارتر است. اینجاست که یادگیری مهارتهای مذاکره اهمیت بیشتری می یابد.

اصول و فنون مذاکره دوره ای است که در بیشتر مدارس کسب و کار و مراکز آموزشی مهارت آموزی تدریس می شود گاه کلاسهای 8 ساعته، گاه سمینارهای یکروزه و گاهی دوره های چندین جلسه ای برای مدارک معتبرتر. البته گاه این کلاسها با فن بیان و صدا سازی اشتباه گرفته می شود که اینطور نیست و این دو مهارتهای جداگانه ای هستند.

آنچه که در این کلاسها تدریس می شود سر فصل هایی است پیرامون پوشش مناسب برای مذاکره کننده، مهارتهای بستن قرارداد و پایان دادن به فرآیند فروش ، نوع بیان و لحن ها و مکث های لازم در جلسه مذاکره و تشریح باید و نباید های سه مرحله ی مهم مذاکره که شامل قبل از مذاکره ، حین مذاکره و پس از آن است.

افرادی که شغل آنها مرتبط با فروش است؛ چه فروشندگی های ساده و چه فروش سازمانی، افرادی که کارمند بخش روابط عمومی و ارتباط با مشتریان و امور قراردادها و حتی منابع انسانی هستند و هزاران شغل دیگر به این مهارتها نیاز دارند. البته برخی افراد استعداد مذاکره دارند که با تقویت آن موفق تر نیز خواهند بود.

0 پیام

نظر شما در مورد در کلاسهای اصول و فنون مذاکره چه می گذرد؟