loading

غذا خوردن در محل کار

2:18 جمعه 13 مرداد 96
غذا خوردن در محل کار

غذا خوردن در محل کار

فروغ صراف زاده - از آنجایی که یک کارمند یا کارگر حداقل یک وعده غذایی در طول روز را در محل کار صرف می کند همیشه این دغدغه برای کارفرما وجود داشته که چه زمان و مکانی برای صرف این وعده مناسبتر است. وعده غذایی میانی روز یا همان ناهار. مجموعه های بزرگ معمولا زمان و مکان مشخصی را به این امر اختصاص می دهند. گاه این زمان برای استراحت و عبادت نیز هست. همواره این پرسش برای کارفرمایان مطرح است که غذا خوردن در محل کار چگونه باشد بهتر است و با در پیش گرفتن چه روشی برای اجرای این وعده غذایی، لطمه کمتری به ساعات مفید کار وارد می شود. در ادامه سه حالت رایج در این مورد از سه دیدگاه ارباب رجوع، کارکنان و کارفرما بررسی شده است.

حالت اول : غذا خوردن کارمندان به سلیقه خودشان

اگر از جایگاه مشتری، و ارباب رجوع به این پدیده نگاه کنیم معمولا درخواست رسیدگی از کارمندی که در حال جویدن یک غذای گرم است خیلی خوشایند نیست. محیط بسته ی کار، پر از بوی غذاهای متنوعی است که کارمندان گرم کرده اند و در گوشه میزهای کار، مواد غذایی نیم خورده به چشم می خورد.

از جایگاه کارفرما؛ محیط شرکت پر از بوی غذاست و شرایط تا یک ساعت آینده از کنترل خارج است. گروههای غیر رسمی که در غذا خوردن ها تشکیل می شود ممکن است تئوری هایم را برای کنترل اوضاع شکست دهد و این برایم خوشایند نیست.

از دیدگاه پرسنل؛ ذهنم مدام درگیر تهیه ناهار روز بعد، شستن و برگرداندن ظروف درب دار و گرم کردن غذا در محل کار است، از سویی معذبم که چگونه مقابل ارباب رجوع غذا بخورم.

حالت دوم : مجموعه هایی که ناهار می دهند

از دیدگاه مشتری و ارباب رجوع ؛ این مجموعه نظم مشخصی دارد و می دانم که از چه ساعت تا چه ساعتی نباید مراجعه کنم زیرا کارمندان برای پاسخگویی پشت میزشان حضور ندارند. چقدر خوب است که در این مجموعه در زمان ناهار بوی غذا و مناظر مشمئز کننده آزارم نمی دهد.

از جایگاه کارفرما؛کارمندان با نظم مشخصی زمان ناهار و استراحت و نماز را سپری می کنند و اندکی بعد همه چیز سر جای خودش است. خیالم راحت است که زمان صرف شده برای این کاملا مفید و قابل محاسبه است.

از دیدگاه پرسنل؛ خدا راشکر از شب قبل دغدغه ی ناهار فردا را ندارم و برای گرم کردن نیز منتظر نوبت نیستم.

حالت سوم : مجموعه هایی که برای صرف ناهار و اندکی استراحت می توان از آن خارج شد

از جایگاه کارفرما؛ اندکی نگران می شوم که احیانا کارمند پس از استراحت بازنگردد یا اینکه با لباس فرم شرکت در شرایط نامناسبی دیده شود.

از دیدگاه پرسنل؛ به به این عالیست که بین کار نفسی تازه کنم و اندکی در اختیار خودم باشم .

شما به عنوان کارمند، کارفرما یا پرسنل کدام حالت را می پسندید؟

0 پیام

نظر شما در مورد غذا خوردن در محل کار