loading

نقش نرم افزارهای اداری و CRM ها در نظم بخشیدن به عملکرد کارکنان

13:46 پنج شنبه 05 مرداد 96
نقش نرم افزارهای اداری و CRM ها در نظم بخشیدن به عملکرد کارکنان

نقش نرم افزارهای اداری و CRM ها در نظم بخشیدن به عملکرد کارکنان

فروغ صراف زاده _ نتیجه گیری از فرآیندهای اداری و رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده در هر مجموعه و سازمان، همواره در گرو پیگیری های مداوم از سطوح بالاتر هرم ها و چارت های سازمانی از دیگر سطوح و پست ها بوده است.

شرح وظایف و برنامه ریزی های کوتاه مدت برای رسیدن به اهدافی که به عملکردهای روزانه و مداوم بستگی دارد همواره دغدغه اداره کنندگان مجموعه ها بوده و هست. از سویی ارزیابی عملکرد بدون در دست داشتن مستندات و ریز امور انجام شده به دشواری امکانپذیر است. کما اینکه در دنیای امروز مشغله و امور بیرونی شرکتها فرصتی برای شیوه های پیشین و منسوخ پیگیری انجام وظایف باقی نگذاشته است. اینجاست که نرم افزارهای اداری و سیستم توزیع وظایف و مکاتبات درون سازمانی به انجام وظایف پرسنل نظم و سرعتی دو چندان بخشیده است و راندمان بهره وری و اثربخشی کارکنان یا همان نیروی انسانی دستخوش تغییرات مثبت و رو به رشد شده است.

مکانیزه شدن پیگیری ها و مکاتبات داخلی و کارتابل ها علاوه بر سرعت و نظم بیشتر کاهش ضریب خطای انسانی را نیز به ارمغان آورده و ساعات کار مفید را افزایش داده است. کارتابل و وظایف در نرم افزارهای CRM با امکان تعریف وظیفه، نمایش وظایف امروز، آتی ، وظایف تکمیل شده و وظایف تکمیل نشده، مشاهده وظایف تمام کاربران توسط مدیران سیستم و ارجاع وظیفه به دیگر کاربران، نظارت بر روند پیگیری کارکنان توسط مدیر، پیوست کردن فایل ضمیمه در هر وظیفه، بررسی سوابق یک وظیفه توسط مدیر، تعریف آلارم برای هر وظیفه، تعریف زمان شروع، ارجاع، سررسید، یادآوری، تکمیل برای هر وظیفه، و همچنین تعیین اولویت برای هر وظیفه با توجه به درجه اهمیت آن در نرم افزار CRM، به این امر تحقق بخشیده است.

منتشر شده در هفته نامه سراسری اقتصاد ایده آل

0 پیام

نظر شما در مورد نقش نرم افزارهای اداری و CRM ها در نظم بخشیدن به عملکرد کارکنان